Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

2736 2938 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianikotyna nikotyna

November 13 2017

8156 5aa9 420

gameraboy1:

Kitten Kong.

The Goodies (1970)

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viacats cats

November 06 2017

5707 233a 420
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaasylopath asylopath
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromataszka ataszka viadepresja depresja
bardzo łatwo żyć tak jak chcą inni; bardzo trudno, zaś, ustalić, czego człowiek chce sam dla siebie.
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viadepresja depresja

October 20 2017

"Czasem o wiele bardziej wzrusza nas powtórne odkrycie miłości niż znalezienie nowej."
— David Foenkinos
6830 7dbe 420
A pod sercem zostaw mi po sobie motyle i ćmy
— sarsa
7159 337b 420
Jean-Luc Godard?
Reposted fromnazarena nazarena viaPoranny Poranny

September 25 2017

6627 02e0 420
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viaPicki91 Picki91
Mam ciężki charakter, ale serce dobre.
— (via niewidoczny-smutek)
Reposted fromdivi divi viaPicki91 Picki91

September 18 2017

“Najgorsze, co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca".

— Mikołaj Bajorek
4235 c48b 420
Reposted fromMatalisman Matalisman viakarrolka karrolka
3893 39e7 420
Reposted from0 0 viaMezame Mezame
3820 21e3
Reposted fromamatore amatore viathelittleprince thelittleprince
4168 04a4 420
Reposted fromaletodelio aletodelio viaiblameyou iblameyou
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viaMezame Mezame


Uncle Night King
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl