Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

Przewyższaj swoje uczucia. Nie ja tego od ciebie wymagam, tylko życie. Inaczej porwie Cię fala emocji. Porwie morze i przepadniesz bez śladu. Uczucia potrafią stać się w życiu największym problemem. Igrają z nami w sposób perfidny.
— Philip Roth – Wzburzenie
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
5369 82e6 420
Reposted fromnyaako nyaako viat-e-x-t t-e-x-t

February 20 2017

Nie pytaj o konsekwencje, gdy chcesz coś zrobić, bo nigdy tego nie dostaniesz.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
4726 d0bb 420
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viainstead instead
Reposted fromregcord regcord viazelbekon zelbekon
Może brakować mi słów, ale nie własnego zdania.
6065 2436 420
Reposted fromlaters laters viaOnly2you Only2you
Czekam na wiosnę, rower, letnie burze, kawę mrożoną, świeże truskawki, słońce, gwiazdy, ciepły wiatr, krótkie spodenki, opaleniznę, rolki, zdjęcia, zachody słońca, dłuższe dni, wczesne wschody, długie spacery, lato, wakacje, wodę, morze, plażę.
— powrót zupy
Jestem zmeczony i wypalony, a to dopiero poczatek tygodnia, a to dopiero - w sumie - poczatek doroslosci
— Nie-halo
Reposted fromdespond despond viaoversensitive oversensitive

February 18 2017

Rozmowy, podczas których obie strony się boją, nie udają się nigdy.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena viajust-breathe just-breathe
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że nie stać mnie na coś, boję się, nie znoszę; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
Bo jeśli kochało się jakąś osobę raz w życiu, to zawsze będzie się do niej coś czuło.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viadepresja depresja
Ludzi zrażam do siebie bo milczę.
Reposted fromtereseek tereseek viadepresja depresja
8233 413e 420
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"
1914 d6e7 420
#ścianizm
2518 8ce0 420

kitty-en-classe:

Les amants réguliers (Philippe Garrel, 2005)


--DanielaKayB on Twitter *
Reposted frommetalab metalab viabourricot bourricot
7032 33cd 420
Reposted fromtasty-meme tasty-meme viabourricot bourricot

February 16 2017

7732 3fc5 420
Reposted fromczajnikq czajnikq viabourricot bourricot

February 13 2017

9317 cf64 420
Reposted fromemptywardrobe emptywardrobe viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl