Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2018

Reposted fromHeadbanger Headbanger viaZerthin Zerthin

June 13 2017

Play fullscreen
Reposted byplniedonaprawienialuckashek

April 05 2017

Reposted fromzelbekon zelbekon

February 20 2017

Reposted fromregcord regcord viazelbekon zelbekon

July 01 2015

Play fullscreen
Reposted fromzelbekon zelbekon

June 30 2015

Reposted fromzelbekon zelbekon

June 19 2015

June 03 2015

May 08 2015

Reposted frommaybeimcrazy maybeimcrazy vialoveparis loveparis

March 26 2015

Play fullscreen
gdybym mogła opisać Ciebie konkretną piosenką, to byłaby zdecydowanie ta.
ale nigdy Ci tego nie powiem, bo to z pewnością najsmutniejsza sprawa na świecie

February 19 2015

Reposted fromkingofspades kingofspades

February 11 2015

Play fullscreen
jestem chory, pobudzone mam synapsy
w głowie mej buzują myśli w nocy i nie mogę zasnąć
jeśli kiedykolwiek byłem zdrowy, nie jestem dawno
jestem chory, czysty rozum ogłosił upadłość
jestem chory, czemu na mnie padło?
Reposted fromdeviate deviate viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE

February 04 2015

Play fullscreen
Reposted fromCarax Carax

January 20 2015

Play fullscreen
Tyle, ile chcę Tyle właśnie mam Wcale nie zazdroszczę Bo nie mam takich potrzeb Nie potrzebuje więcej  Niż podpowiada mi serce
Reposted fromniewiastadzielna niewiastadzielna

December 20 2014

Play fullscreen
jestem chory, pobudzone mam synapsy
w głowie mej buzują myśli w nocy i nie mogę zasnąć
jeśli kiedykolwiek byłem zdrowy, nie jestem dawno
jestem chory, czysty rozum ogłosił upadłość
jestem chory, czemu na mnie padło?
Reposted fromdeviate deviate viasmutnazupa smutnazupa

December 02 2014

November 05 2014

October 31 2014

October 20 2014

October 06 2014

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl