Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2018

Mężczyzną stajesz się, gdy rozumiesz, że kobieta nie jest ci potrzebna, jako element statusu. Kobieta ma być rasowa, a koń ma być piękny, zapamiętaj raz na zawsze. 
Mężczyzną stajesz się, gdy rozumiesz, że jesteś z kobietą nie po to, aby ona cię zbawiła, uratowała czy uszczęśliwiła. 
Mężczyzną stajesz się, gdy rozumiesz, że jesteś z nią, bo chcesz z nią być. A twoje szczęście jest zależne od ciebie. Od tego co robisz. Co myślisz. Co czujesz. Kiedy ty będziesz szczęśliwy, wniesiesz szczęście do waszego związku.
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea

February 28 2018

Każdy potrzebuje lustra, żeby zobaczyć swoje lepsze ja. Takim lustrem są oczy tych, którzy nas kochają.
— Cassandra Clare
5833 fdc9 420
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viajointskurwysyn jointskurwysyn
7449 84af 420
Reposted fromluron luron viajointskurwysyn jointskurwysyn
Nie wiem, co mówić dalej. Rezerwy dialogowe w zupełności się wyczerpały.
— Jakub Żulczyk, 'Zrób mi jakąś krzywdę'
9456 5d25 420
1465 ce88 420
5158 5503 420
Reposted fromnyaako nyaako viapoppyseed poppyseed
Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaaskman askman
I think perfection is ugly. Somewhere in the things humans make, I want to see scars, failure, disorder, distortion.
— Yohji Yamamoto
Reposted fromartlover artlover viaOnly2you Only2you

February 02 2018

0834 2e9e 420
Reposted fromcrosslab crosslab vianieobecnosc nieobecnosc
3377 56c7 420
carrot
Reposted frombecurious becurious viazelbekon zelbekon

January 06 2018

6929 a169 420
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaPoranny Poranny
2721 2c56 420
7437 6775 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl