Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2017

6627 02e0 420
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viaPicki91 Picki91
Mam ciężki charakter, ale serce dobre.
— (via niewidoczny-smutek)
Reposted fromdivi divi viaPicki91 Picki91

September 18 2017

“Najgorsze, co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca".

— Mikołaj Bajorek
4235 c48b 420
Reposted fromMatalisman Matalisman viakarrolka karrolka
3893 39e7 420
Reposted from0 0 viaMezame Mezame
3820 21e3
Reposted fromamatore amatore viathelittleprince thelittleprince
4168 04a4 420
Reposted fromaletodelio aletodelio viaiblameyou iblameyou
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viaMezame Mezame


Uncle Night King
Reposted fromgameofthrones gameofthrones

September 17 2017

0073 0f90 420
Reposted fromlllm lllm viajointskurwysyn jointskurwysyn
0030 7c8b 420

September 14 2017

3102 5a70 420
Reposted fromtfu tfu viapotatos potatos
Reposted fromFlau Flau viapotatos potatos
3923 37df 420
8721 a8bc 420
Reposted fromzciach zciach viatobecontinued tobecontinued
9712 36d4 420
Reposted frompierdolony pierdolony viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
I don’t understand why sex is more shocking than violence.
— Lea Seydoux talking about American films
Reposted fromumorusana umorusana viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
4806 11a3 420
Reposted fromcasanovared casanovared viakhal khal
9673 7537 420
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viakhal khal

September 06 2017

9360 24c6 420
Reposted fromhysterie hysterie vialamujer lamujer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl