Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

- Dobry jesteś w łóżku?
- Oczywiście, przynoszę croissanty i świeżo zaparzoną kawę.
— P. Adamczyk
Reposted fromplayinglove playinglove viaasylopath asylopath
Nigdy nie kłóć się w łóżku. Możesz się w nim godzić. Pilnuj, żeby to, co ze świata, nie wchodziło między Was przynajmniej tam. Noc ma być czuła.
— Ian Kerner
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaasylopath asylopath

May 08 2017

8909 bada 420
Reposted fromtoudii73 toudii73 viaPoranny Poranny
5043 d19b 420
Reposted fromtfu tfu viacrazypolish crazypolish
Wszyscy potrzebujemy dobrych rad. Jesteśmy chodzącymi dobrymi radami. I kompletnie nic, absolutnie nic, dla nikogo z tego nie wynika.
— Jakub Żulczyk – Radio Armageddon

May 06 2017

7627 d70c 420
Reposted fromfub fub viacrazypolish crazypolish
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
O drogę nie pytam
Nie pytam nikogo
Bo ja drogę lubię
Długą długą
Bo ja wolę ufać
Własnym nogom
— Wracam-Sorry Boys
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
Nie przewrócę się, nawet się kurwa nie potknę.
— Siewca wiatru
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty

May 05 2017

5193 babb 420
Coben "Zachowaj spokój"  6

April 28 2017

3896 c3f1 420
0711 3d60 420

nadi-kon:

Paterson (2016) dir. Jim Jarmusch

1070 0bc1 420
Reposted fromrol rol viaidosk8 idosk8
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
0050 8c92 420

April 21 2017

2173 66b1 420
zdecydowanie. 
Reposted fromklaroux klaroux viajointskurwysyn jointskurwysyn
Polecam na podróż w promocji trochę prawdziwych ludzkich emocji.
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacytaty cytaty

April 15 2017

9198 1176 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl