Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2017

0530 566a 420
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viaMezame Mezame

May 31 2017

Wiecie dlaczego bywają takie noce
Kiedy nie śnicie?
Kiedy panuje mrok?
I całkowita cisza?
Cóż, oto przyczyna:
Po prostu są to noce
kiedy śnicie się komuś innemu.
Dlatego nie występujecie w swoich snach.
Po prostu
jesteście zajęci.
Gdzie indziej.
całkiem przyjemna wizja.
— Laurie Anderson "Czyjś inny sen"
Reposted fromrol rol viaoversensitive oversensitive
0842 68bb 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viaoversensitive oversensitive
6320 2610 420
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
the museum of tears
4282 ea1d 420
Reposted fromrol rol viadontlookdown dontlookdown
0428 26b3 420
Reposted fromfungi fungi viadotknij dotknij

May 24 2017

1630 a1d0 420
Reposted fromamatore amatore viaasylopath asylopath
- Dobry jesteś w łóżku?
- Oczywiście, przynoszę croissanty i świeżo zaparzoną kawę.
— P. Adamczyk
Reposted fromplayinglove playinglove viaasylopath asylopath
Nigdy nie kłóć się w łóżku. Możesz się w nim godzić. Pilnuj, żeby to, co ze świata, nie wchodziło między Was przynajmniej tam. Noc ma być czuła.
— Ian Kerner
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaasylopath asylopath

May 08 2017

8909 bada 420
Reposted fromtoudii73 toudii73 viaPoranny Poranny
5043 d19b 420
Reposted fromtfu tfu viacrazypolish crazypolish
Wszyscy potrzebujemy dobrych rad. Jesteśmy chodzącymi dobrymi radami. I kompletnie nic, absolutnie nic, dla nikogo z tego nie wynika.
— Jakub Żulczyk – Radio Armageddon

May 06 2017

7627 d70c 420
Reposted fromfub fub viacrazypolish crazypolish
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
O drogę nie pytam
Nie pytam nikogo
Bo ja drogę lubię
Długą długą
Bo ja wolę ufać
Własnym nogom
— Wracam-Sorry Boys
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl