Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2020

1295 4964 420
Reposted fromGreyscale Greyscale viaszarykamien szarykamien
Nic nie jest łatwe na początku. Trzeba być zdeterminowanym, nieustępliwym i upierdliwym. Głównie względem siebie.
— Agnieszka Lingas-Łoniewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
0729 1191 420

May 18 2020

1340 41a9 420
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viawujcioBat wujcioBat

May 11 2020

1459 e12c 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasilkydreams silkydreams
5521 59fc 420
Reposted fromtfu tfu viaapis-mellifera apis-mellifera

May 10 2020

2949 2063 420
Reposted fromeyelyn eyelyn viaaura-lunaris aura-lunaris

May 07 2020

4182 9576 420
Reposted fromdancios dancios viaszarykamien szarykamien
2817 d5d4 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszarykamien szarykamien
9434 e840 420
Reposted fromambiente ambiente viatobecontinued tobecontinued
6332 1a72 420
Reposted fromfeegloo feegloo viasomersby somersby

October 04 2019

Reposted fromFlau Flau viazelbekon zelbekon
- Niech pan za bardzo nie żałuje wyborów dokonanych w przeszłości. (...) Proszę raczej myśleć o przyszłości. Jesteśmy zawsze zdolni do zmiany, zawsze możemy stać się lepsi.
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viawszystkodupa wszystkodupa

August 16 2018

5237 452c 420
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued

July 02 2018

Reposted fromgruetze gruetze viapsychedelix psychedelix
5896 c293 420
wat.
Reposted fromvolldost volldost viapsychedelix psychedelix
4233 6303 420
Reposted fromDennkost Dennkost viapsychedelix psychedelix

June 20 2018

0079 e0ee 420
Reposted fromPoranny Poranny viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...